Gruppeliv 2014

Tanken bag denne forsikring er at sikre din nærmeste familie, hvis du dør. Så længe du er medlem, og helt frem til du går på folkepension, er du omfattet af 3F’s gruppelivsforsikring. 

Hvis du dør inden du går på folkepension, og efterlader dig børn i alderen 0-20 år, forhøjes hovedsummen med en børnesum pr. efterladt barn under 20 år.

Udbetaling fra gruppelivsforsikringen er fritaget for indkomstskat og statsafgift. Eventuel boafgift fratrækkes dog inden udbetalingen. 

Satser pr. 1. januar 2014    

Alder ved død til og med

Forsik-
rings-
sum

Børnesum pr.
barn i alderen
0-16 år

Børnesum pr.
barn i alderen 17 -18 år

Børnesum pr.
barn i alderen 19-20 år

Til og med 54 år

108.798

27.200

21.760

10.880

  55 år   

96.709 

27.200

21.760

10.880 

  56 år

88.247

27.200

21.760

10.880

  57 år

79.785

27.200

21.760

10.880 

  58 år

72.532 

27.200

21.760

10.880 

  59 år

66.488 

27.200

21.760

10.880

  60 år

60.443 

27.200

21.760

10.880

*61 -64 år      

48.355

27.200

21.760

10.880

*Fra 65 år (i arb)

9.067

0

0

0

 

Børn
Som børn regnes også adoptivbørn og stedbørn. Stedbørn dog kun hvis de er registreret i folkeregisteret på medlemmets adresse. I samlivsforhold over to års varighed sidestilles samlevers børn med stedbørn, såfremt de har samme adresse som medlemmet.

Vil du gerne have, at ALKA ringer dig op, så udfyld interessekortet her


Tilmeld nyhedsbrev

 

Meld dig ind

Meld dig ind

Få en stærk fagforening i ryggen. 3F er en fagforening med både hjerte og fornuft.
Læs mere.

Gode links

Link til AF Jobnet

Link til Spørg 3f

Spisesteder med overenskomst


Horsens & Omegn·Robert Holms Vej 1·8700 Horsens· Tlf: 70300906· Fax: 70300907· E-mail: horsens@3f.dk·http://www.3f.dk/horsens